Hlavní stránka

Vítejte na webu chovatelů poštovních holubů!

Informace

Aktuální informace:

Zápis z konference OS Náchod konané v Podbřezí dne 18.11.2018 od 14 hodin

Program:

1. Zahájení

2. volba komisí

3. zpráva členů výboru

4. zpráva revizní komise

5. doplňující volba nového člena výboru

6. schválení členských příspěvků na rok 2019

7. návrh letového plánu 2019 se společnými starty

8. přestávka

9. diskuze

10. usnesení

11. závěr

 

Počet mandátů: MS Náchod 5

MS Podbřezí 3

MS Trutnov 5

Počet mandátů: 13 byl naplněn

Ad1. Předseda př.Danko přivítal účastníky a konferenci zahájil.

př.Rojšl přečetl program konference

Ad.2 Návrhová komise: navrženi př.Matyáš,Slezák,Souček

10 pro,3 zdrželi

Návrhová komise byla schválena

Mandátová komise: navrženi př.ing Zelenka,Vik,Bolf

10 pro,3 zdrželi

Mandátová komise byla schválena.

Ad.3 pokladník př.ing Kwiecien přednesl zprávu o hospodaření v OS Náchod a

navrhl zvýšení členských příspěvků

výcvikář př.Florian seznámil účastníky s termínem výstavy OS Náchod

a s holuby, které se mají vystavit.Požádal o potvrzení výstavní karty

výcvikáři jednotlivých MS,kteří ručí za její správnost.Poděkoval za

provedené kontroly v roce 2018.

Ad.4 předseda revizní komise ing. Zelenka požádal o dodatečnou kontrolu

peněžního deníku s revizní zprávou ke schválení na jarní konferenci.

Ad.5 na doplňujícího člena výboru OS Náchod byl navržen př.Vik

12 pro,1 zdržel

doplňující člen výboru byl zvolen př.Vik

ad.6 návrh členského příspěvku na rok 2019: celá sezóna 500kč,pouze holouběcí sezóna 250 kč. Přídavek 1kč na nasazeného holuba.

13 pro

Ad.7 letový plán 2019 :

Návrh společných startů s OS Východočeská a OS Polabí

1 pro, 8 proti, 4 zdrželi

Návrh letového plánu z roku 2018. Bayreuth a Bamberg nahradit

pro rok 2019 vypouštěcím místem Gotha s možností dvou společných

startů.

8 pro, 5 proti

Návrh směřovat KT na směr Jihozápad

5 pro, 8 proti

Ad.8 přestávka

Ad.9 diskuze:

př.ing. Zelenka navrhoval uspořádat konference na místě,které není tak v

vzdálené MS Trutnov

* Výbor OS se tímto návrhem bude zabývat.

př.Vetecha upozornil na rozdílné bodování z tratí Kolenz 1 a 2 v roce 2018.

* V nejbližší době se bude jednat o změně podpisového práva pro účel sdružení.

Ad.10 Usnesení

Konference se usnesla:

1. Kontrola peněžního deníku z roku 2018 bude provedena na jarní konferenci s dodatečnou kontrolou a z revizní zprávou ke schválení.

2. Novým členem výboru byl zvolen př. Vik

3. Členský příspěvek na rok 2019 je 500kč na celou sezónu,pouze holouběcí sezóna 250 kč.

4. Cena za nasazeného holuba se zvyšuje o 1kč na každou trať pro rok 2019.

5. Konference neschválila pořádat společné starty závodů s OS Východočeská a OS Polabí.

6. Konference neschválila směřovat směr KT na jihozápad

7. Konference schválila letový plán pro rok 2019, kde se ruší vypouštěcí místa Bayreuth a Bamberg. Novým vypouštěcím místem ST je Gotha s možností dvou společných startů.

8. Ocenění chovatelů LS 2018 se zachovává ve výši 15000kč.

9. Pro pořadatele výstavy OS Náchod je schválen příspěvek ve výši 3000 kč.

10. Oblastní sdružení platí posuzovatele výstavy OS.

11. Výpočtář pro rok 2019 je Aleš Truhlář

Usnesení bylo schváleno 13 hlasy.

Ad.11 předseda poděkoval za účast a konferenci ukončil.

Schválil předseda OS Náchod Jan Danko

zapsal  J.Vik

Valná hromada OS Náchod

Valná hromada se bude konat 18.11.2018 v Podbřezí, od 14:00 hodin.

Program valné hromady:
Zahájení
Volba komisí
Zprávy členů výboru
Zpráva revizní komise
Doplňující volba nového člena výboru
Schválení členských příspěvků pro rok 2019
Letový plán 2019 – společné starty
Přestávka
Diskuze
Usnesení
Závěr

S pozdravem Jan

 

Výstava OS Náchod

Oblastní Výstava OS Náchod se koná dne 15.12.2018 v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech.

Přejímka holubů od 7do 8 hodin.

Otevření výstavy v 10 hodin.

Klecné 15kč,vstupné 30kč.Ženy a děti mají vstup zdarma

Nad rámec vystavených holubů na CV a jednotlivých kategorií

-kolekce 3ks dle vlastního výběru mistra OS,1 vícemistra a 2 vícemistra.

-kolekce 3 ks dle vlastního výběru mistrů MS

-kolekce 3ks dle vlastního výběru mistra holoubat

-standart holuby se splněnými km za dva roky 2500km H, 2000km HE

-standart holoubě (splněné 3 tratě)

Výstavní výbor: B Lemberk- předseda

ing.J.Kwiecien- pokladník

V.Vlček- tajemník

M.Rojšl- garant

 

Výstavní karta ke stažení zde: Výstavní karta

Kontakt

Předseda OS CHPH:

Danko Jan

tel.: 603532087

e-mail: jandanko@seznam.cz